English Page  
Skip Navigation Links
Aile Hekimim Kim
Aile Hekimi İletişim Bilgileri
Nöbetçi Eczaneler
Aşı Takvimi
İçme Suyu Analiz Sonuçları
Deniz Suyu Analiz Sonuçları
İzmir Sağlık Dergisi
Hasta Hakları
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü
Skip Navigation Links
Hizmet Standartları Tablosu
Personel Online
Personel Tayin Dönemleri
Eğitim Toplantı Planları
İhaleler
Başvurular
Sigara Bırakma Poliklinikleri
İNSAN HAKLARI Skip Navigation Links
İnsan Hakları Platformu
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başk.
Toplam Ziyaretçi Sayısı
13.501.132
(07.07.2008 tarihinden itibaren)

Skip Navigation Links

BCG (Verem) Aşısı

BCG aşısı uygulama:

 1. Sol kol açık ve düz tutulur.

 2. Enjektör ve iğne cilde paralel olacak şekilde, sol omuz bölgesine yakın enjeksiyon yapılır.

 3. İğne ucu ile cilt hafifçe kaldırılarak cilt içine (intra dermal) uygulanır.

 4. İntra kutan uygulamada ciltte 5-6 mm büyüklüğünde bül (kabarıklık) oluşmalıdır.

 5. BCG aşısı 0 yaşta 0,05 ml, 1 yaş üzerinde 0,1 ml uygulanır.

PPD ile Tüberkülin Cilt Testi (TCT) uygulaması:

 1. Sol ön kolun 2/3 üst kısmında iç veya dış yüzüne, cilt içine yapılır.

 2. Kullanılacak alanda cilt lezyonu olmaması ve venlere uzak olması gerekir.

 3.  5 TÜ’nden 0,1 ml doz cilt içine verilir.

 4. Cilt yüzeyinin hemen altına iğnenin oblik uç kısmı yukarı gelecek şekilde tutularak yapılır.

 5. Enjeksiyondan sonra 6–10 mm çaplı bir kabarcık oluşmalıdır.

 6. Test uygun yapılmamışsa hemen ikinci bir test dozu birkaç cm uzak bir yere yapılır ve yeri kaydedilir.

  TCT ölçümü* BCG skarı yok BCG skarı var
  0–5 mm Negatif kabul edilir ve aşılanır.
  6–9 mm Şüpheli kabul edilir, 1 hafta sonra TCT tekrarlanır, yine 6–9 mm bulunursa negatif kabul edilip aşılanır. 10 mm ve üzeri ise pozitif kabul edilir.   BCG’ye atfedilir, bir şey yapılmaz.
  10–14 mm Pozitif kabul edilir, enfeksiyon olarak değerlendirilir ve ailesi ile birlikte incelenir, hasta bulunmazsa koruyucu tedaviye alınır.     BCG’ye atfedilir, bir şey yapılmaz.
  15 mm ve üstü Pozitif kabul edilir, enfeksiyon olarak değerlendirilir ve ailesi ile birlikte incelenir, hasta bulunmazsa koruyucu tedaviye alınır. Pozitif kabul edilir, enfeksiyon olarak değerlendirilir ve ailesi ile birlikte incelenir, hasta bulunmazsa koruyucu tedaviye alınır.    

* Endurasyonun (oluşan sertliğin) çapı ölçülmeli, kızarıklık ölçülmemelidir.

BCG Aşısı Hakkında Bilmek İstedikleriniz:

 • BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir, ancak uygulama kolaylığı, daha az komplikasyon olması ve immünitenin daha kuvvetli gelişmesi için 2. ayın bitiminde uygulanmalıdır.

 • BCG aşısı 3. aydan sonra yapılacaksa PPD ile Tüberkülin cilt testi (TCT) yapıldıktan sonra sonucuna göre uygulanır.

 • BCG aşısı, ısı ve ışığa çok dayanıksızdır. Sulandırıldıktan sonra 4-6 saat içinde kullanılması gerekir. Sulandırılmadan, oda sıcaklığında bir ay, buzdolabında +2 ile +8°C de 1-2 yıl etkinliğini korur. Kendi sulandırıcısı dışında herhangi bir sulandırıcı ile kesinlikle sulandırılmaz.

 • BCG aşısı , tüberküloz enfeksiyonundan koruyucu etki yapmaz, kanla ve lenfatik sistemle basilin yayılmasını engeller. Böylece hayatı tehdit eden milier TB , menenjit TB gibi durumların ortaya çıkışını azaltır.

 • Aşı yapıldıktan sonra aşı yerinde oluşan 5-6 mm çapındaki papül 20-30 dakikada kaybolur.

 • Daha önce tüberküloz basili ile karşılaşmamış olan kimselerde, aşı yapıldıktan 3-4 hafta sonra, aşı yerinde bir nodül oluşur. Bu nodül kızarır ve 6. haftaya doğru hafif bir şekilde akar, 8. haftada kabuk bağlar ve birkaç hafta sonra kabuk düşerek yerinde bir nedbe (skar) bırakır ve yaşam boyu kaybolmaz. Kabuk, dış tesirlerle zamanından önce düşebilir, bu durumda tekrar kabuk bağlayarak normal sürenin uzamasına neden olabilir.

 • BCG aşısı, yan etkileri az olan bir aşıdır. Aşıdan sonra görülen komplikasyonlar daha çok aşının dozu, aşılama yeri ve derinliği, aşılanan kişinin yaşı ve bağışıklık sisteminin durumuyla ilgilidir.

 • En sık görülen komplikasyonlar, aksiller ve servikal adenopatilerle, lokal apselerdir.

 • Adenopatiler genellikle aşıdan 1-2 ay sonra meydana gelmektedir, fakat nadir de olsa 8-12 ay sonra ortaya çıkabilir.

 • 30.11.2006 tarih ve 18607 sayılı genelge ile Sağlık Bakanlığı “Ulusal Bağışıklama Danışma Kurulu” kararı uyarınca  doğumdan 2 ay sonra yapılan BCG aşısının yeterli olduğuna karar vermiştir ve İlköğretim 1. sınıftaki aşı uygulamasını kaldırmıştır. 

 

BCG Aşısı Uygulanmaması Gereken Durumlar (BCG Aşısı Kontrendikasyonları):

Kesin Kontrendikasyon *Gebelik

*Generalize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik yada HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar   

*Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar    

Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar HIV enfeksiyonu riski altındaki kişiler

 


 

     
Skip Navigation Links
Sağlık Bakanlığı
ÇKYS-TSİM-KDS
Sağlıknet2 KDS
Sağlık Bakanlığı E-Posta Oku
Personel İşlemleri-PBS
Yönetim Web
Sağlık Bakanlığı Linkleri
Skip Navigation Links
Önemli Günler ve Haftalar
Videolar
İzmir Bölge Planlama Portalı
T. C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Hürriyet Bulvarı, No:1 PK:35210, Alsancak/İZMİR Tel: +90 232 441 81 11 (pbx) - Fax: +90 232 483 36 39 email: bilgiedinmeism.gov.tr 
Sayfamızı en iyi 1024x768 çözünürlükte ve IE 7.0'da görüntüleyebilirsiniz.