İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Düşük Materyali ve Ampute Edilen Organlara Ait Elektronik Gömme İzin Belgesi
        TC Kimlik No  
        Şifre

                                                                   
 

İlk Kez Giriş Yapıyorsanız Lütfen Şifre'yi Boş Bırakınız. Yetki Tanımlanmak İçin Bildirilen Personeller Personel Online Şifreleri İle Giriş Yapacaklardır.
Şifrenizi unuttuysanız yeni şifrenin cep
telefonunuza gönderilmesi için
tıklayınız
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem - Ağustos 2008