English Page  
Skip Navigation Links
Aile Hekimim Kim
Aile Hekimi İletişim Bilgileri
Nöbetçi Eczaneler
Aşı Takvimi
İçme Suyu Analiz Sonuçları
Deniz Suyu Analiz Sonuçları
İzmir Sağlık Dergisi
Hasta Hakları
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü
Skip Navigation Links
Hizmet Standartları Tablosu
Personel Online
Personel Tayin Dönemleri
Eğitim Toplantı Planları
İhaleler
Başvurular
Sigara Bırakma Poliklinikleri
İNSAN HAKLARI Skip Navigation Links
İnsan Hakları Platformu
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başk.
Toplam Ziyaretçi Sayısı
13.491.458
(07.07.2008 tarihinden itibaren)
Skip Navigation LinksAna Sayfa>> Başvurular>> Başvuru İşlemleri
Varisler Adına Ruhsat, Vereseli Eczane Nakli
1.Ruhsatname aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı
2.Veraset ilamı:Noter tasdikli
3.Feragatname/muvafakatname:Noter tasdikli
4.Matbu form:Matbu formda yer alan beyannamenin yazı ile tam olarak doldurulması, (Tüm başvurularda eczacı/mesul müdüre ait T.C. kimlik numaralarının matbu formda yer alan beyannamede bulunması gerekmektedir.) (2 adet)
5.Diploma örneği:Eczacının Sağlık Bakanlığı’ndan tescilli diplomasının (ön yüzünün ve tescilli arka yüzünün) fotokopisi (diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine “aslı gibidir” Kaşesi basılarak ilgili Müdürlükce tasdik edilecektir. Ayrıca noterden tasdik istenmeyecektir.), (2 adet)
6.Özgeçmiş:Eczacının el yazısı ile yazıp imzaladığı özgeçmişi. (2 adet)
7.Ayrılış belgesi:Varsa, en son çalıştığı eczane / ecza deposu / iş yerinden ayrıldığına dair belge (tasdikli olmalı ve tasdik eden yetkilinin isim ve imzası bulunmalıdır.) (2 adet)
8.Göz raporu:Göz doktorunun adının ve unvanının açık olarak yazıldığı resmi tasdikli rapor(Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Sağlık Grup Başkanlığı / İl Sağlık Müdürlüğünden tasdiklenmiş olmalıdır.) (2 adet)
9.Sağlık Raporu:Resmi bir sağlık kurumundan alınan ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş rapordur. (Raporda “Fiziksel ve Ruhsal Açıdan Eczacılık Yapmasında Sakınca Yoktur” ibaresi bulunmalıdır.) (2 adet)
10.Savcılık belgesi:Eczacı adına düzenlenmiş olmalıdır. Adli sicil kaydı var ise ilgili Mahkeme kararlarının fotokopileri de eklenmelidir. (2 adet)
11.Vesikalık fotoğraf:Son 1(bir) ay içerisinde çekilmiş, 4x6 cm boyutlarında, 4(dört) adet vesikalık fotoğraf (polaroid veya renkli fotokopi olmamalıdır.)
12.Ruhsat harç makbuzu aslı ve fotokopisi.
13.Bakanlığımızın 27/09/2005 tarih ve 048230 sayılı yazıları gereğince eczane açılacak mahallin işyeri olduğuna dair Belediyeden alınacak numarataj belgesi (2 adet)
14.Eczacı Odası Kayıt Belgesi:“Meslekten men cezası almamıştır.” ifadesi mutlak olması gerekmektedir.
Ayrıca:
* İstenilen belgeler (8.,9.,10. maddelerde yer alan belgeler İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan başvuru tarihinden en fazla 1(bir) ay önce alınmış olmalıdır.)
*Askerlik terhis tarihi yeni ise terhis belge fotokopisi, (2 adet)
*1 adet mavi, 1 adet sarı dosya
Eğer Eczacı Türk Soylu Yabancı Uyruklu İse:
1.İçişleri Bakanlığı yabancılar şubesinden "İzmir ili ve ilçelerinde eczane açabilir, eczacılık yapabilir." yazısı olacak.
2.Emniyetten ikametgah belgesi istenecek. (Açıklayıcı onay şeklinde) Yabancı ülkede kalış süresini belirleyen bir yazı istenecek.

     
Skip Navigation Links
Sağlık Bakanlığı
ÇKYS-TSİM-KDS
Sağlıknet2 KDS
Sağlık Bakanlığı E-Posta Oku
Personel İşlemleri-PBS
Yönetim Web
Sağlık Bakanlığı Linkleri
Skip Navigation Links
Önemli Günler ve Haftalar
Videolar
İzmir Bölge Planlama Portalı
T. C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Hürriyet Bulvarı, No:1 PK:35210, Alsancak/İZMİR Tel: +90 232 441 81 11 (pbx) - Fax: +90 232 483 36 39 email: bilgiedinmeism.gov.tr 
Sayfamızı en iyi 1024x768 çözünürlükte ve IE 7.0'da görüntüleyebilirsiniz.