English Page  
Skip Navigation Links
Aile Hekimim Kim
Aile Hekimi İletişim Bilgileri
Nöbetçi Eczaneler
Aşı Takvimi
İçme Suyu Analiz Sonuçları
Deniz Suyu Analiz Sonuçları
İzmir Sağlık Dergisi
Hasta Hakları
İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü
Skip Navigation Links
Hizmet Standartları Tablosu
Personel Online
Personel Tayin Dönemleri
Eğitim Toplantı Planları
İhaleler
Başvurular
Sigara Bırakma Poliklinikleri
İNSAN HAKLARI Skip Navigation Links
İnsan Hakları Platformu
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
T.C. Başbakanlık İnsan Hakları Başk.
Toplam Ziyaretçi Sayısı
13.503.963
(07.07.2008 tarihinden itibaren)
Skip Navigation LinksAna Sayfa>> Başvurular>> Başvuru İşlemleri
Diş Protez Laboratuvarı Açılışı
Müstakil laboratuvar açacaklar; bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla, bu yönetmelikte belirtilen laboratuvarlardan hangi türü açacaklarını, çok amaçlı diş protez laboratuvarı başvurusunda ayrıca bu laboratuvarın hangi türleri kapsayacağını açıkça belirten bir dilekçe ile Müdürlüğe başvururlar. Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:
1.Laboratuvarın açılması düşünülen bina ve laboratuvarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mesul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı,
2.Laboratuvar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair müdürlükçe onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
3.Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,
4.Açılmak istenen laboratuvarın sahibi ile mes'ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış örneği,
5.Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi örneği,
6.Laboratuvarda çalışan her bir kişinin, laboratuvar sahibi ile mes'ul müdürünün nüfus cüzdanı örneği, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi,
7.Mesul müdürün mesul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı,
8.Diş hekimlerinin Türk Diş hekimleri Birliğine, diş protez teknisyenlerinin laboratuvarın bulunduğu ilde varsa Diş Protez Teknisyenleri Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
9.Mesul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu,
10.Laboratuvarın türüne göre belirlenmiş mesul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi,
11.Ruhsat kaybı nedeniyle yapılacak ruhsat yenileme işlemleri için ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı.
NOT: BU BELGELER 2(İKİ) NÜSHA HALİNDE DÜZENLENİR.

     
Skip Navigation Links
Sağlık Bakanlığı
ÇKYS-TSİM-KDS
Sağlıknet2 KDS
Sağlık Bakanlığı E-Posta Oku
Personel İşlemleri-PBS
Yönetim Web
Sağlık Bakanlığı Linkleri
Skip Navigation Links
Önemli Günler ve Haftalar
Videolar
İzmir Bölge Planlama Portalı
T. C. Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
Hürriyet Bulvarı, No:1 PK:35210, Alsancak/İZMİR Tel: +90 232 441 81 11 (pbx) - Fax: +90 232 483 36 39 email: bilgiedinmeism.gov.tr 
Sayfamızı en iyi 1024x768 çözünürlükte ve IE 7.0'da görüntüleyebilirsiniz.