Kullanıcıların Dikkatine

İl Sağlık Müdürlüğümüze ait kullanılmakta olan uygulamalar tek bir giriş altına toplanmaktadır.

Düşük/Ampute Gömme İzin Belgesi için girişler 17.04.2019 tarihi itibarıyla DÜŞÜK/AMPUTE UYGULAMASI adıyla

Aile Hekimliği Kira Sözleşme Sistemi için girişler 01.04.2019 tarihi itibarıyla KİRA SÖZLEŞME adıyla

Hemoglobinopati için girişler 02.08.2018 tarihi itibarıyla HEMOGLOBİNOPATİ adıyla

Engelli Sağlık Kurulu Raporları için girişler 04.10.2018 tarihi itibarıyla ENGELLİ SAĞLIK KURULU TAKİP SİSTEMİ adıyla

Bilişim Araçları Arıza Bildirimi için girişler 10.10.2018 tarihi itibarıyla TALEP YÖNETİM SİSTEMİ adıyla

http://yonetim.ism.gov.tr

linkinden yapılmaktadır..