Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
2019 yılı II. Dönem ASM ve AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırmasına İlişkin Ziyaretler
20 Eylül 2019 Cuma  10:36:31    717

25.01.2013 Tarihli ve 28539 Sayılı Resmi Gazete’deYayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği, Denetim, Madde33- “Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile SağlığıElemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum,ilgili mülkî idare amirleri ve yerel sağlık idare amirleri veya bunlarıngörevlendireceği personelin denetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir,ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespitedebileceği gibi, tespiti yapmak üzere incelemeci veya soruşturmacı dagörevlendirebilir. Bu denetimler Kurum tarafından belirlenen denetleme formlarıile gerçekleştirilir. Mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiğitakdirde, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde belirtilen hükümlerçerçevesinde ilgililer hakkında işlem tesis edilir.”  demektedir.

Bu kapsamda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü HalkSağlığı Hizmetleri İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından Aliağa,Menemen, Çeşme, Urla, Karaburun, Seferihisar, Narlıdere, Güzelbahçe veSelçuk ilçelerinde 2019 yılı II. Dönem Aile Sağlığı Merkezive Aile Hekimliği Birimi İzleme Değerlendirme ve Aile Hekimliği BirimiGruplandırmasına İlişkin Periyodik Değerlendirme Ziyaretleri 07/10/2019 tarihindenitibaren başlayacaktır. Programın ayrıntıları Toplum SağlığıMerkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir.