Skip Navigation LinksAna Sayfa : Tüm Duyurular : Duyuru Detay
2019 yılı II. Dönem ASM ve AHB İzleme Değerlendirme ve Gruplandırmasına İlişkin Ziyaretler
04 Ekim 2019 Cuma  14:35:07    589

25.01.2013 Tarihli ve28539 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan "Aile Hekimliği UygulamaYönetmeliği, Denetim, Madde33- “AileSağlığı Merkezi, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları, mevzuat ve sözleşmehükümlerine uygunluk ile diğer konularda Kurum, ilgili mülkî idare amirleri veyerel sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelindenetimine tâbidir. Denetim yapmaya yetkili amir, ilgili mevzuat ve sözleşmeşartlarına aykırılığı doğrudan kendisi tespit edebileceği gibi, tespiti yapmaküzere incelemeci veya soruşturmacı da görevlendirebilir. Bu denetimler Kurumtarafından belirlenen denetleme formları ile gerçekleştirilir. Mevzuat vesözleşme şartlarına aykırılık tespit edildiği takdirde, Aile Hekimliği Ödeme veSözleşme Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde ilgililer hakkındaişlem tesis edilir.”  demektedir.

Bu kapsamda, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri İzleme veDeğerlendirme Birimi tarafından Kemalpaşa, Menderes, Gaziemir,Balçova, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Karabağlar, Konak ve Buca ilçelerinde2019 yılı II. Dönem Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Birimi İzlemeDeğerlendirme ve Aile Hekimliği Birimi Gruplandırmasına İlişkin PeriyodikDeğerlendirme Ziyaretleri 21/10/2019 tarihinden itibaren başlayacaktır.Programın ayrıntıları Toplum Sağlığı Merkezlerine ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinegönderilecektir